Trong giờ chào cờ đầu tuần sáng thứ 2 ngày 03/12/2017, Nhân vien phụ trách y tế của nhà trường đã thực hiện "BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ BỆNH MÙA ĐÔNG" tới tất cả các em ...