Thực hiện Công văn của Phòng Giáo dục Đào tạo về việc cho học sinh tạm dừng đến trường, tổ chức dạy học trực tuyến thực hiện các biện pháp cấp bách kiểm soát dịch COVID - 19 trên địa bàn Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Trường PTDTBT THCS Văn Lăng đã tổ chức dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần tính từ ngày 29/11/2021 đến ngày 20/12/2021. Học nội dung chính khóa theo chương trình vào buổi sáng. Buổi chiều học các môn âm nhạc, mĩ thuật và tự chọn, ôn vào 10, bồi dưỡng học sinh giỏi. Các thầy cô giáo trong nhà trường đã  vận dụng linh hoạt các hình thức dạy học  như: Zoom, Goole meet… nhằm phù hợp với thực tế điều kiện của từng lớp  nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho  các em đều có thể tham gia học tập. Trên một nửa các em học sinh có phương tiện hoc trực tuyến đầy đủ, được phụ huynh quan tâm và tạo điều kiện. Đối với những HS không có phương tiện học tập, nhà trường cử tổ Văn phòng, tổ Nội trú, GVBM sẽ có các hình thức dạy học và giao bài phù hợp, gửi bài đến các xóm bản sâu xa, đảm bảo học sinh lĩnh hội được các kiến thức cơ bản.

Dưới đây là một số hình ảnh dạy - học  trực tuyến và đi phát nội dung học tập cho hs không có điều kiện học trực tuyến của  thầy - trò Trường PTDTBT THCS Văn Lăng