• Đỗ Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   dohuyhooang92@gmail.com
  • Email:
   dohuyhooang92@gmail.com Dạy sinh 6, 7, 8, lớp 9A
 • Ngô Đăng Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984100016
  • Email:
   ngokhoa76@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   nguyenthanhlsdh76@gmail.com
  • Email:
   nguyenthanhlsdh76@gmail.com
 • Đinh Trọng Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   caiquatmotn@gmail.com
  • Email:
   caiquatmotn@gmail.com
 • Phạm Văn Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977838141
  • Email:
   Luckystartnq88@gmail.com Giảng dạy Sinh học 7,8,9. Hóa học 9. Chủ nhiệm lớp 8A
 • Nguyễn Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979750712
  • Email:
   nguyenthihaithcshb@gmail.com
 • Trần Trọng Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   trantrongthanhch2@gmail.com
  • Email:
   trantrongthanhch2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0973396044
  • Email:
   yendang1310@gmail.com
 • Phạm Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   01255686906