BAN GIÁM HIỆU

 • Ngô Thế Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986962818
  • Email:
   thequyenta@gmail.com
 • Trịnh Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0988457162
  • Email:
   huongsamtl@gmail.com